Ik ben bij RWS als adviseur van het technisch management betrokken bij het ontwerp van een overnachtingshaven voor scheepvaart in de Boven-IJssel. In het projectteam werken we toe naar een positief besluit over MIRT3, waarna de realisatiefase kan starten. Binnen het team adviseer ik over het ontwerp en uit te voeren studies om bijvoorbeeld hydraulische en morfologische effecten van de IJssel te bepalen. Dit is een deelresultaat van de Adviesnota MIRT3 dat wordt aangeboden aan DGRWS.

Comment