De hoofdtaak van een waterkeringbeheerder is de waterstaatkundige verzorging van zijn beheergebied. Onderdeel van deze taak is het beheren van de waterkeringen om ervoor te zorgen dat achterland beschermd wordt tegen overstromingen. Het toetsen van de waterkeringen is onderdeel van de beheertaak. In de toetsing wordt beoordeeld of de waterkering sterk genoeg is om de belastingen die bij de veiligheidsnorm horen te weerstaan. Daarmee worden de risico’s voor het gebied in kaart gebracht en kunnen de benodigde maatregelen worden bepaald. Een aspect waar we momenteel nog onvoldoende grip op hebben is het effect van een falende kabel of leiding in een waterstaatswerk. Momenteel werk ik samen met bijna 50 leidingbeheerders om het risico van falende leidingen in dijken in kaart te brengen.

Comment