Noord-Holland ligt grotendeels onder de zeespiegel en is bovendien aan drie kanten omgeven door water. In totaal gaat het om duizenden kilometers dijken en duinen langs de Noordzee, Waddenzee, Markermeer en IJsselmeer en boezemkades die het kwetsbare, dichtbevolkte Noord-Holland bescherming moeten bieden tegen overstromingen en wateroverlast. Een gigantische opgave om te beheren. Zeker als je bedenkt dat onze kennis over waterkering nog continue doorontwikkelt en de nieuwe veiligheidsnormen ook nog uitgewerkt moeten worden. Dit vraagt continue schakelen en anticiperen. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken we aan een plan om tot het jaar 2024 toetsen, kennisontwikkeling, verbeteren en systeemmaatregelen in een optimale balans te brengen, afgestemd met toezichthouders en samenwerkende waterschappen en provincies.

Comment