Onze primaire keringen beschermen ons tegen bedreigingen vanuit zee, de grote rivieren en de grote meren. Maar hoe zit het met gebieden die niet door een kering worden beschermd, zogenaamde buitendijkse gebieden? Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het onderzoek naar het huidige veiligheidsniveau van een buitendijks gelegen zoetwaterwingebied. Dit gebied is gelegen in de duinen ten noorden van Wijk aan Zee en voorziet in de eerste levensbehoefte aan ruim 1 miljoen mensen. Bovendien maakt het gebied onderdeel uit van natura 2000 gebied, Het Noordhollands Duinreservaat. Volop redenen om dit buitendijkse gebied op een duurzame manier te beschermen.

Comment